...

Integritetpolicy

I Allmän information

– I denna sekretesspolicy beskrivs hur personuppgifter samlas in, behandlas och säkras i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter.
– Ägaren av webbplatsen lasaksmide.se och registeransvarig för personuppgifter är Sebastian Lasak.

II Personuppgifter

– Webbplatsen samlar in information som användaren lämnar frivilligt.
– Personuppgifter samlas in när du fyller i formuläret för nyhetsbrevet.
– Personuppgifter används endast för att skicka nyhetsbrevet och om du har gett ditt samtycke.
– Innehållet på webbplatsen kan ses utan att du behöver lämna några personuppgifter.
– Varje person som har lämnat sina personuppgifter har rätt att få tillgång till innehållet och möjlighet att korrigera, uppdatera och komplettera uppgifterna samt att begära att behandlingen av personuppgifter upphör och att invända mot behandlingen av personuppgifter. De ovannämnda åtgärderna kan utföras genom att skicka en lämplig förklaring till följande e-postadress: sebastian@lasaksmide.se

– Den personuppgiftsansvarige skyddar de insamlade personuppgifterna med hjälp av följande åtgärder:
– kryptering av uppgifter som används för att prenumerera på nyhetsbrevet
– skydda en uppsättning uppgifter mot obehörig åtkomst

III Information om cookies.

– Webbplatsen använder cookies.
– Cookies (s.k. kakor) är datauppgifter, särskilt textfiler, som lagras i webbplatsanvändarens terminalutrustning och som är avsedda att användas på webbplatsen. Cookies innehåller vanligtvis namnet på den webbplats från vilken de kommer, tidpunkten för lagring av dem i terminalutrustningen och ett unikt nummer.
– Operatören av webbplatsen är den enhet som placerar cookies på webbplatsanvändarens terminalutrustning och som har tillgång till dem.
– Cookies används för följande ändamål:
– Skapa statistik som hjälper till att förstå hur webbplatsens användare använder webbplatserna, vilket gör det möjligt att förbättra deras struktur och innehåll;
– upprätthålla en session för webbplatsanvändaren (efter inloggning), vilket gör att användaren inte behöver ange inloggning och lösenord på nytt på varje undersida på webbplatsen;
– fastställa en användares profil för att kunna visa honom eller henne skräddarsytt material i annonsnätverk, särskilt Google-nätverket.
– Webbplatsen använder två huvudtyper av cookies: “session” (sessionscookies) och “permanenta”. (beständiga cookies). “Sessionscookies är tillfälliga filer som lagras i användarens terminalutrustning tills användaren loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsaren). “Permanenta” cookies lagras i användarens terminalutrustning under den tid som anges i parametrarna för cookies eller tills de raderas av användaren.
– Webbsökarprogramvara (webbläsare) tillåter vanligtvis lagring av cookies i användarens terminalutrustning som standard. Användare av webbplatsen kan ändra sina inställningar i detta avseende. Det är möjligt att radera cookies i webbläsaren. Det är också möjligt att blockera cookies automatiskt. Detaljerad information om detta finns i webbläsarens hjälp eller dokumentation.
– Begränsningar av användningen av cookies kan påverka vissa funktioner på webbplatsen.
– Cookies som placeras i tjänsteanvändarens slutenhet och som används kan också användas av annonsörer och partners som samarbetar med tjänsteoperatören.
– Vi rekommenderar att du läser dessa företags integritetspolicy för att få information om principerna för användning av cookies i statistiken: Integritetspolicy för Google Analytics.
– Cookies kan användas av annonsnätverk, särskilt Google, för att visa annonser som är anpassade till användarens användning av webbplatsen. Därför kan de lagra information om användarens navigeringsväg eller den tid som spenderas på en viss sida.
– När det gäller information om användarens preferenser som samlas in av Googles annonsnätverk kan användaren se och redigera informationen från cookies med hjälp av följande verktyg: https://www.google.com/ads/preferences/.

IV Hantering av cookies – hur ger man i praktiken sitt samtycke och hur återkallar man det?

– Om användaren inte vill ta emot cookies kan han eller hon ändra sina webbläsarinställningar. Vi varnar för att om du inaktiverar cookies som är nödvändiga för autentiseringsprocesser, säkerhet och upprätthållande av användarpreferenser kan det hindra, och i extrema fall kan det göra det omöjligt att använda webbplatserna.
– För att hantera dina cookie-inställningar väljer du din webbläsare/ ditt system från listan nedan och följer instruktionerna.
– Internet Explorer
– Krom
– Safari
– Firefox
– Opera
– Android
– Safari (iOS)
– Windows Phone
– Blackberry

V Utlämnande av uppgifter.

– Uppgifter ska göras tillgängliga för externa enheter endast inom lagens gränser.
– Operatören kan vara skyldig att tillhandahålla information som samlats in av webbplatsen till behöriga organ på grundval av lagliga förfrågningar i den utsträckning som följer av förfrågan.

VI Slutbestämmelser

– Administratören ska ha rätt att ändra denna sekretesspolicy. Personer som lämnar sina personuppgifter är bundna av den aktuella versionen av sekretesspolicyn, som finns på https://lasaksmide.se/integritetpolicy/
– Alla frågor som inte omfattas av denna integritetspolicy ska regleras av tillämplig svensk lag.

BannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.